هیئت شریف یازهرا(سلام اللہ علیها)

فردا شب همزمان با شب میلاد حضرت زینب سلام اللہ علیها برگزار می کند 

 زمان 19:30 (چهارم اسفند ماه)

مکان:چهارراه مصباح ب سمت کارخانه قند جنب کبابی سعید علامت پرچم