دوسال پیش این دخترا هی پاچه شلواراشون رو دادن بالا...

اما کسی اعتراضی نکرد!

پارسال مانتو جلوباز و ساپورت رو ارائه دادن...

بازم کسی صداش در نیومد!

امسال هم که هر روز آستین ها رو میبرن بالاتر...

یعنی اگر آقایون یه همتی کنن و امسال هم محل نذارن...!!!!

اندکی صبر؛


برهنگی نزدیک است!