بنده معتقد هستم به معنای واقعی وحدت تنها در وجود امیرالمؤمنین علی (ع) می توان پی برد، او شهید راه وحدت است.

امیرالمؤمنین یاد داد که کجا باید سکوت کرد و کجا باید از حق خود دفاع نمود تا جایی که برخی انسان های حقیر که خود را با علی (ع) می سنجند نقد می کنند اعمال ایشان را، که مگر می شود اسدالله الغالب باشی اما در مقابل ظلم دیگران سکوت کنی!

Image result for ‫رائفی پور‬‎التماس دعای فرج