مجالس روضه‌خوانی از فضای مجازی و صداوسیما مؤثّرتر است.

جوان را در مقابل میکروب‌ هایی که بطور دائم وارد کشور می شود واکسینه کنید.

این مجالس روضه‌خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خیلی چیزهای مهمّی است؛ اینها را دست‌ کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی مؤثّرتر است، هم از صداوسیما مؤثّرتر است، منتها خب دایره‌اش محدود است؛ اگر چنانچه این سلسله‌ی عظیم، این تشکیلات عظیم خوب کار کند و در همه‌جا کار کند، تأثیراتش برهمه‌ی اینها فائق خواهد آمد و می توانید شما این جوان را، این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونیّت ببخشید و می توانید او را در مقابل این میکروب‌ ها و این ویروس‌هایی که به‌طور دائم دارد سرازیر می شود به‌ طرف این کشور و طرف این نظام واکسینه کنید.

۹۵/۵/۳۱

Image result for ‫اهمیت مجالس روضه از نگاه رهبر‬‎