دیدم یه پیامک این ور اون ور میشه، حسین را منتظرانش کشتند!

این چه حرفیه؟ اینا را خود این وهابیا بین ما می ندازن! الانم میگن امام حسین را خود شیعه هاش کشته ان
،نه خیر!

شیعه هاى اونجا اشکالشون در این بود که یک: مسلم را تنها گذاشتن! دو: ابن زیاد گارد ویژه ریخت تو خیابونا، محله شیعه نشین و علوى نشین را دور تا دور بستند که شما شنیدید مسلم ابن عوثجه و حضرت حبیب ابن مظاهر به شط مى زنن فرار مى کنن!یعنى محاصره را مى شکونن.

ایراد دومش این بود چرا همتون به شط نزدید فرار کنید؟ جان امام زمانتون در خطر بود. فلذا یک حسین کافیست، براى همین خدا اجازه نداد کربلا براى بقیه امام ها تکرار بشه، یه امام حسین کافى بود تا حجت را تموم بکنه که بفهمى یخاف القتل یعنى چى! جان امام زمان ما اگر امروز در غیبت هستند، یعنى هنوز در خطره و هنوز شیعه نمى تونه جان امام زمانش را حفظ کنه! فلذا شیعه براى این که بتونه جان امام زمانش را حفظ بکنه، چه کرد؟ الگو گرفت، فکر کرد، تربیت شد.

شیعه عرضه نداشت، بلد نبود، نمى فهمید که وقتى حضرت امیر داره به نماز مى ایسته دو نفر محافظ بزارن. همه پشت سرش نماز نخونن. درس امنیتیشو آموخت، اومد جلوتر! همین جورى درس گرفت، درس گرفت که در زمان حکومت امام هادى علیه السلام حکومت خلافت الهى ایشون را عرض مى کنم و گرنه خلافت زمینى که در زمان متوکل ملعون عمدتاً بودند، شیعه آماده شد براى اینکه بفهمه باید گلیم خودشو از تو آب بکشه بیرون و حضرت امام هادى شیعه را آماده کرد براى غیبت. شما نامه هایى که من بنا داشتم بخونم اما چون وقت ندارم می گذرم.

شیعه آرام آرام آموزش دید، شبکه سازى کرد تا این که ٣٥ سال پیش براى اولین بار یک حکومت تشکیل داد. استقرار این حکومت به نحو احسنت یعنى ظهور! بعضى از ماها نمى فهمیم! تو اداراتى که هستیم داریم کار مى کنیم. ما کارمون دقیقاً مرتبط با ظهور امام زمانه.

Image result for ‫رائفی پور‬‎

التماس دعای فرج