مدتی است شخصی کذاب و مدعی دروغین یمانی به اسم احمد الحسن شروع به فعالیت کرده. (بیش از 13 سال)

در این میان، برخی دوستداران امام (عج) (برخی نادانسته و بدون مطالعه کافی)، پیام های آمیخته به حق و باطل این فرقه را در شبکه های اجتماعی بازنشر می کنند. اما متوجه نیستند که احمدالحسن منحرف و دروغ گو و شیادی است که با اسم امام زمان علیه ایشان شمشیر کشیده است. (همچون دهها مدعی دروغین دیگر)

بعضی از ادعاهای دروغ احمد الحسن:

او خود را فرزند حضرت مهدی معرفی می کند.
خود را دارای عصمت,علم ومیراث اهل بیت می داند.
خود را یمانی می داند که وظیفه زمینه سازی ظهور را دارد.
معتقد است پس از وفات امام زمان (عج) به عنوان امام و خلیفه حکومت را به دست می گیرد.🙃
می گوید من همان فردی هستم که به جای عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شده و همراه انبیاء گذشته بوده ام.
پرداخت خمس را به غیر از خود حرام می داند.
تقلید از مراجع بزرگوار را حرام می داند.
ادعا می کند که این قران تحریف شده وقران واقعی نزد وی است.😕
درمیان علما به امام خمینی و شهید سید محمد صدر احترام می گذارد. (تاکتیکی)
علم اصول ورجال و سند شناسی حدیث وفلسفه و منطق را بدعت می داند. (چون خودش بلد نیست)
خود را صاحب بیرق رسول خدا می داند,ودلیل واهی او این است که بر روی پرچمش نوشته شده »البیعه لله» 
اذان و اقامه را واجب می داند.ومی گوید باید شهادت رابعه (اشهد ان المهدی والمهدیین من ولده حجج الله ) در آنها اضافه شود.

Image result for ‫یمانی دروغین‬‎

نکته مهم:
نام اصلی این فرد، احمدبن اسماعیل بصری گاطع السلمی می باشد. وی اهل عراق است. در سال 1967 میلادی در روستای همپوشی در منطقه الهویر از توابع شهرستان زبیر استان بصره عراق به دنیا امد. نام قبیله اش صیامر و از طایفه البوسویلم است. گفتنی است این طایفه از سادات محسوب نمی شود. ولی احمدالحسن خود را سید معرفی می کند.

تمام خانواده وی از جمله عمو ها و عشیره او پس از ادعای دروغ او از احمدالحسن برائت و بیزاری جستند. احمد الحسن و حیدر مشتت با هم هماهنگ شده بودند که من می‌گویم یمانی هستم و تو نائب من هستی. بعد با هم اختلاف پیدا کرده، یکدیگر را لعن و نفرین کردند. سپس هر دو مدعی شدند که من یمانی هستم.

در سال 1386 ارتش عراق به درخواست آیت الله سیستانی به مقابله با حامیان احمد الحسن موسوم به «انصار المهدی» پرداخت. گفته می‌شود که وی کشته شده و برخی نیز معتقدند که به امارات متحده عربی گریخته است. ولی دنباله های مشکوک وی همچنان به تبلیغ برای او خصوصا در شبکه های اجتماعی مشغولند.

استعمار و جبهه باطل، تلاش فراوانی را از دو دهه پیش و با شتاب دادن مصنوعی و کاریکاتوری به حوادث آخرالزمانی، داشته و با فرقه سازی و تشکیل مدعیان دروغین مهدویت در اسلام شیعی و اهل سنت، سعی کردند که تحولات و وقایع نزدیک به فرایند ظهور منجی آخرالزمان را مدیریت کنند. غافل از آنکه طبق روایات، یمانی ادعای امام زمان بودن ندارد و قیام یمانی و خراسانی و نیز خروج سفیانی در سال واحدی هستند.

داعش، فرقه شیعه تکفیری (شیرازی) و جریان احمد الحسن بصری یمانی دروغین، آخرین نسخه های مطالعات مستشرقین غربی، در جهان اسلام هستند که دقیقا در برخی مفاهیم با یکدیگر هم پوشانی نیز دارند و به دنبال سوء استفاده از گزاره های آخر الزمانی در جهت اهداف خویش،می باشند.

هشیار باشیم و بخصوص از نفوذ افراد این فرقه متوهم در گروه های مذهبی جلوگیری کنیم.