متن شبهه یا سوال: 

آیا قرآن خواندن سر امام حسین (ع) حقیقت دارد؟ شبکه های وهابی این جریان را به صورت تمسخر بر شیعه نقل می کنند.

پاسخ:

اگر وهابیت اعتقاد به سخن گفتن سر بریده امام حسین را اعتقادی خرافی می دانند، سخن گفتن سر بریده حضرت یحیی را که در کتب خودشان آمده منکر می شوند؟

 

یا نقل می کنند: «احمد بن نصر خلی کشته شد و سر او را به صلیب آویختند سر او قرآن می خواند همانند سر یحیی بن زکریا (سخن می گفت)»

 

چگونه آنان این قضیه را منکر می شوند در حالی که ابن عساکر از علمای اهل سنت نقل می کند:

سلمه بن کهیل روایت کرده که سر بریده حسین علیه السلام را بر فراز نیزه دیدم که این آ یه را قرائت نمود:

«خداوند شر انها را از تو دفع می کند و او شنونده و دانا است»

بقره 137

 

از علمای شیعه نیز شیخ مفید چنین نقل می کند: «زید بن ارقم می گوید آن روز من در حجره خود نشسته بودم که سر بریده امام حسین که بر فراز نیزه بود را که در مقابلم بود عبور دادند و شنیدم ایه ای از سوره کهف را قرائت نمود (کهف9). به خدا سوگند به محض شنیدن این ایه از سر بریده مو بر تنم راست شد و گفتم به خدا سوگند سر بریده ی شما ای فرزند رسول خدا شگفت آور تر از واقعه اصحاب کهف است»

 

علامه مجلسی نیز در این مضمون روایات متعددی نقل می کند.