متن شبهه یا سوال:

علم‌الهدی: قمه زدن اشکالی‌ ندارد، مباح و مستحب است و ثواب دارد.

پاسخ:

این کلیپ قطیع شده است و از یک سخنرانی کامل از آیت الله علم الهدی بریده شده است، که در این کلیپ ایشان مسئله قمه زنی و فتاوای علما را شرح می دهند و مبنای فقهی آن را بیان می کنند.

متاسفانه افراد مغرض با استفاده از فضای مجازی سعی در تخریب شخصیت ایشان داشته و با انشار این گونه مطالب سعی در ایجاد تردید دودلی نسبت به فتوای علما دارند.