متأسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیست دارد جا انداخته می شود با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه!

ما بر مبنای مبانی وحدتی که داریم و باید بر آن قائل باشیم مطلقا با برادران اهل سنت سر مباحث بیخود و اختلافات وارد جدل نخواهیم شد!

این فرمان بزرگان دین ماست. اما این به معنی این نیست که از اصولمان بگذریم! ما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد، تثبیت معاویه خطر اول تشیع است!

معاویه از کسانی بود که در خردسالی به سمت پیامبر سنگ پرتاب می کرد. در خانواده ای که مادرش هند جگرخوار و پدرش ابوسفیان که سر دسته سه تا جنگ بزرگ علیه پیامبر بود بزرگ شده است. درباره اینکه پدر معاویه کیست اختلاف شده و او را به چهار نفر نسبت می دهند عمارة بن ولید، مسافر بن أبی عمرو ، ابوسفیان، صباح که مغنی عمارة بن ولید بود.

هند معروف به صاحب پرچم بود و بر پشت بام خود پرچم میزده برای مردانی که از آنجا رد می شدند. یا مثلا به مرجانه مادر ابن زیاد می گفتند صاحب شوهر ها. جدة المعاویه هم جز صاحب پرچمان بود!


Image result for ‫رائفی پور‬‎

التماس دعای فرج