ورزش:

ورزش، علاوه بر اینکه وسیله مناسبی برای پر کردن اوقات فراغته، باعث دفع انرژی های اضافی بدن میشه و شهوت رو از آدم دور نگه‌ می داره.

پرهیز از تنهایی و بیکاری:

معمولاً کسایی که بیشتر وقتا تنهان و به کاری مشغول نیستن، بیشتر از دیگران از فوران آتشفشان شهوت شکایت دارن؛ بنابراین باید از تنهایی و گوشه گیری پرهیز کرده و همیشه برای اوقات فراغت برنامه ریزی داشته باشیم.

انس با قرآن، دعا و معنویات:

انس با قرآن و دعاهای مختلف، روح و فکر ما رو از آلودگی ها شست و شو میده. همچنین شرکت در جلسات معنوی مثل حلسات دعا، زیارت عاشورا و عزاداری ائمه و انجام امور عبادی مثل روزه، در جهت کنترل غرایز انسان بسیار مؤثره.

Image result for ‫راهکارهای ترک خودارضایی‬‎

پیامبر اکرم می فرمایند:
«هر کس قدرت بر ازدواج ندارد، روزه بگیرد؛ یقیناً روزه، نیروی غریزه او را تضعیف می کند.»