پیچیده‌ ترین اردوکشی تاریخ

فرار بنی‌اسرائیل از مصر، پیچیده‌ ترین فراری است که در طور تاریخ ثبت شده است و اردو کشی به این دقت سابقه نداشت. مطابق آمار تورات، بنی‌ اسرائیل هنگام خروج بیش از ششصد هزار نفر بودند. بیرون بردن مخفیانه این تعداد از یک منطقه، آن‌هم بدون این‌که کسی جا بماند، بسیار پیچیده و دشوار است. حضرت موسی یک شب فرصت داشت. موفقیت در این عملیات، نتیجه چهل سال تلاش و فرصت بود. صبح هنگام، مصریان دریافتند که بنی‌اسرائیل، همگی گریخته‌اند. به فرمان فرعون، سپاهیان در پی بنی‌ اسرائیل روان شدند.

عبور از دریا

بنی‌اسرائیل به دریا رسیدند. فرعونیان نیز از پشت سر به آنها رسیدند. بنی‌ اسرائیل نه راه پیش داشت و نه راه پس. آنان نه جنگ می‌ دانستند و نه ابزار جنگی داشتند. شیون و غوغای بنی‌ اسرائیل به آسمان رفت. موسی گفت: پروردگار من با من است و مرا راهنمایی خواهد نمود. پس به موسی وحی شد که عصایت را بر دریا بزن. دریا شکافت و دوازده راه، به عدد اسباط بنی‌ اسرائیل در پیش روی آنان گشوده شد و همه از آب عبور کردند. خطای فرعون این بود که او نیز وارد آب شد. پیدایش چنین جاده‌ای در میان دریا، هر کودکی را متوجه تحقق یک اعجاز بزرگ الهی می‌ساخت، ولی کبر و غرور به خیره‌سران فرعونی اجازه اندیشه و درک حقیقت را نداد یا شاید گمان می‌کردند که شکاف دریا نیز به فرمان فرعون است! با ورود فرعونیان به دریا، ناگهان امواج دریا فرو ریخت و فرعونیان همگی غرق شدند.

عصر حاکمیت موسی علیه‌ السلام

با نابودی فرعون و سپاهیانش و خالی ماندن مصر از حاکم، موسی می‌توانست با بنی‌اسرائیل به مصر بازگردد و حکومت آنجا را به دست گیرد. اما مأموریت ایشان استقرار در فلسطین و قدس بود. شاهراه آنجا بود. اگر آنجا تصرف می‌شد، مصر در پایین، روم در بالا و غرب آسیا در کنار این سرزمین، تحت تاثیر این حرکت توحیدی قرار می‌گرفت.

آن سوی آب، مشکلات و دشواری‌های موسی علیه‌ السلام آغاز شد.

 

Image result for ‫دشمن شناسی‬‎


کانال تخصصی ادیان وعرفان
https://telegram.me/ADYANoERFAN