هیئت شریف یازهرا سلام الله علیها:


امشب ساعت 19:30


مکان:چهارراه مصباح، خیابان قلمستان، کوچه اسفندیاری، علامت پرچم (منزل آقای حسینی خو)

شام میهمان سفره با برکت مادر سادات سلام الله علیها