همراه با طب اسلامی

❇️آیا میدانید؟!
خوردن پنیر صبح ها مضر❌ و شبها مفید است.✅
صبح: ضعف حافظه
شب: جذب مناسب کلسیم و...