دفاع شخصی ، انواع مبارزات خیابانی ، فول کنتاک ، سمی کنتاک ، مسابقات هانمادانگ

روزهای فرد ساعت 17:30 الی 19

زیر نظر استاد ارچنگ نماینده سبک هاپکیدو استان البرز

استاد عبدلی قهرمان کشور و عضو تیم منتخب کرج

مکان:مصباح به سمت میدان شاه عباسی خیابان شهید نصرتی باشگاه ملی پوشان ارچنگ 

واحد ورزشی مجموعه فرهنگی مذهبی یا زهرا سلام

09384852392