هیئت شریف یازهرا سلام الله علیها

 امشب ساعت19:30
 

خیابان قلمستان، انتهای کوچه نیلوفر، علامت پرچم


شام میهمان سفره با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها


کانون فرهنگی منتظران ظهور کرج