میشه یه بزرگواری توضیح بده تیشرت شور چی شد؟

قرار بود شب های قدر تحویل داده بشه؟

الآن قریب به یک ماه از شب های قدر گذشته...

واقعا چرا آخه؟...

واقعا چرا؟....