متن شبهه یا سوال:


تفاوت ایشاالله ، انشاالله و ان شاءالله درکجاست؟

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم (نعوذبالله، استغفرالله)

انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم (نعوذبالله، استغفرالله)

ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرمود (به خواست خدا)


پاسخ:

1. عبارت “ایشاالله” در عربی معنایی ندارد و ترجمه به خاک سپردن صحیح نیست!

2. تلفظ اشتباه بعضی الفاظ موجب تغییر معنا می شود، اما مثال مقایسه «ان شاء الله» و «انشاء الله» صحیح نیست!

3. در گفتار، «أنشأ» باید به فتح همزه اول و ضم همزه آخر تلفظ شود تا معنای «ایجاد کردم» بدهد! ضمن اینکه در فعل أنشأ یک همزه در آخر کلمه وجود دارد که از نظر معنا، تلفظ و نوشتار با کلمه إنشاء الله متفاوت است.

4. حتی اگر انشاء را مصدر فرض کنیم، به ترجمه مبهم «ایجاد خدا یا ایجاد کردن خدا» می رسیم که عبارتی ناقص است و در هر حال معنای ادعا شده دریافت نمی شود.

5. هر دو صورت متصل «إنشاء الله» و منفصل «إن شاء الله»، به یک شکل تلفظ می شود و تغییری در معنا ایجاد نمی شود. اگرچه رعایت قواعد درست نویسی و جدا نوشتن «ان شاء الله» لازم است.