آیا می دانستید "یوگا" یکی از عرفان های فاسد هندو است که به منظور پرستش الهه شیطان یعنی (شیوا) صورت می گیرد؟

آیا می دانستید برای وارد کردن یوگا به کشور ایران، آن را به عنوان یک ورزشی برای تناسب اندام و یا آرامش، معرفی کردند تا کسی مانع آنها نشود؟

آیا می دانستید همانطور که ما مسلمان ها از ورزش دانستن نماز ناراحت می شویم به همان اندازه یک شخص هندو از ورزش خواندن یوگا ناراحت می گردد؟

آیا می دانستید هدف نهایی یک یوگیست، رسیدن به مقام الوهیت و خدایی است؟ همچنان که هدف تمام عرفان های کاذب همین می باشد؟

آیا می دانستید موسوی نسب، پدر یوگای ایران، تصوف و یوگا را یک روح در دو بدن می داند؟

Image result for ‫یوگا ورزش شیطان پرستی‬‎توضیح:

یوگا به معنای یوغ یعنی به افسار کشیدن ذهن و خیال می باشد.

بعد فلسفی یوگا بدین صورت است که انسان با طی مراحلی به حالت "نیروانه" رسیده و با خدایگان پیوند می خوردو در اصلاح متصوفه، به مقام فناء فی الله و بقاء بالله می رسد و می تواند ادعای الوهیت کند.

در فلسفه یوگا خدایگان متعدد و الهیات مشرکانه، زیادی به چشم می خورد و مانند دیگر ادیان شرقی، تناسخ و کارما (حلول روح پس از مرگ در فرد دیگری) در مقابل معاد مطرح می شود. در این راه، انجام اعمال شریعت لازم نمی باشد، بنابراین فلسفه و هدف یوگا رسیدن به خدایی است.


یوگا، پرستش شیطان:
خدای مکتب هندو دارای سه جلوه و ظهور می باشد: ویشنو، برهمن و شیوا. شیوا یک چهره شیطانی و قاتل به نام "کالی" دارد که (شیوا) یوگا را برای اولین بار جهت رسیدن به خودش به دیگران آموزش داده است! بنابراین کسانی که به یوگا می پردازند در واقع برای رسیدن به شیطان تلاش می کنند! سید جلال موسوی نسب می‌نویسد: شیوا معلم اصلی و اولیه یوگا بوده است و برای اولین بار آن را به الهه پارواتی آموزش داده است.

در تصاویری که هندو ها از شیوا ترسیم کرده اند، او بر سینه کسی نشسته است و قصد گرفتن جان او را دارد!


یوگا، مکتب الحادی:
ریشه اصلی یوگا از کتاب های آتارودا است. آتارودا کتاب مقدسی است که بیش ترین حجم از مبانی سحر و جادوی آیین‌های هندویی در این کتاب وارد شده است. این کتاب آکنده از مباحث سحر، جادو و تسخیر جنیان و حضور شیاطین و اولیاء شیاطین است.
از میان مکاتب هندو، یوگا بیشتر در میان مکتب سانکهیه یا سنکهیه وجود دارد. مکتب سنکهیه یک مکتب الحادی است که هیچ اعتقادی به خدا در آن وجود ندارد. بنابراین یوگا از قرابت با سنکهیه، به یک مکتب الحادی نیز گرویده است.

انحرافات جنسی در یوگا:
آیین تنتره از دیگر مکاتبی است که یوگا از آن سر برآورده است. مهمترین آموزه آیین تنتره، فعال شدن نیروی جنسی است. مکتب تنتره همان مکتبی است که "اشو" به عنوان مهمترین مکتب جنسی شرقی از آن بیرون آمده است. بنابر ادعای این مکتب اگر انسان بتواند نیروهای جنسی خود را فعال کند و از آن بهره ببرد به موکشا و رهایی دست می یابد. در یوگا از این مطلب با عنوان فعال شدن کندالینی ها یاد می شود. فعال شدن کندالینی به این صورت است که انسان بتواند به صورت آزادانه و بی هیچ قید و شرطی، از قوای جنسی خود بهره ببرد و آن را تحریک کند، اما به نهایت لذت جنسی نرسد و از این طریق به خود ریاضت دهد. در نتیجه مکتب یوگا با تمرینات خود به سمت یک مکتب جنسی می رود.

ترویج یوگا در ایران:
مروجین و معتقدین به یوگا، برای ترویج و تبلیغ هر چه بیشتر این مکتب در ایران، تنها بعد ورزشی آن را پر رنگ کرده و تبلیغ بعد فلسفی یوگا را به صورت مخفیانه و زیر پوستی همراه با ادبیات اسلامی به خورد جامعه دادند و متاسفانه در این هدف خود نیز تا حد زیادی موفق بودند تا جایی که امروزه مردم حتی برخی مذهبی ها، یوگا را به عنوان راهی برای رسیدن به آرامش تلقی می کنند و مراقبه ذهن و خیال را جایگزین تفکر و تعمق در آیات الهی کرده اند و از یاد خداوند متعال که یگانه راه رسیدن به آرامش حقیقی و مستمر است.