سالانه یک سوم غذای جهان به زباله تبدیل می‌شود معادل یک میلیارد تن.

این اسراف وحشتناک در حالی است که در برخی نقاط جهان میلیون‌ ها کودک گرسنه وجود دارد.

عده ای به این بهانه با شعار دروغین انقلاب سبز قصد توسعه محصولات تراریخته برای رفع گرسنگی را دارند. ولی حقیقت را به مردم نمی‌ گویند که در حال حاضر میزان تولیدات کشاورزی جهان برای ۱۴ میلیارد نفر کافیست در حالی که جمعیت جهان نزدیک به ۸ میلیارد نفر است.

مشکل میزان تولید نیست بلکه بی عدالتی در توزیع است مافیای صنایع غذایی جهان گرسنگی مصنوعی ایجاد می کنند با هدف سلطه و استعمار.

فریب مافیای غذای جهان را که قصد سلطه بر کشور ها با سلاح غذا را دارد نخورید.

Image result for ‫اسراف محصولات غذایی‬‎منبع: سایت دکترکرمی