شعاری که سال ها در گوش خانواده های ایرانی خواندند و برخی از مدعیان روشنفکری که مدینه فاضله شان، کشورهای غربی بود، فرزند کمتر داشتن را مصداق تمدن معرفی می‌کردند.

اما طبق اسناد منتشر شده رژیم صهیونیستی، با جمعیتی حدود ۸ میلیون نفر بالاترین نرخ زاد و ولد را در میان کشورهای غربی دارد.

در رژیم صهیونیستی به طور میانگین، هر زن ۳ فرزند به دنیا می‌ آورد و خانواده های یهودی ارتدوکس هر خانواده بین ۵/6 فرزند دارند.

اگر زوج های اسرائیلی در فرزند دار شدن دچار مشکل شوند، تمام هزینه برای باردار شدن دو فرزند خانواده را دولت به عهده می گیرد.

Image result for ‫شعار فرزند کمتر زندگی بهتر‬‎